Нду вше: у москві обрали професорів, деканів і ректорів року

15

два останні дні в рамках “професорського форуму-2021” вшановували наукову еліту росії. Нагороджені представники провідних вузів-мду, нду вше, спбду, мдімв, мгту ім.баумана, а також регіональних університетів.

Напередодні були підведені підсумки та вручені нагороди переможцям, лауреатами загальнонаціональної премії «декан року – 2021» стали за категоріями:

Біологічні науки:

 • директор інституту “біотехнологій і рибного господарства” московського державного університету технологій і управління імені к.г. Розумовського олексій нікіфоров-нікішин;
 • мистецтвознавство і культурологія: директор школи мистецтв і гуманітарних наук двфу фелікс ажімов;
 • історичні науки: декан історичного факультету мду ім. М. В. Ломоносова лев білоусов;
 • медичні науки: декан медичного факультету спбду петро яблонський;
 • педагогічні науки: директор інституту педагогіки рдпу ім. А. І. Герцена ” світлана писарєва;
 • сільськогосподарські науки: декан факультетів агробіології та земельних ресурсів ставропольського державного аграрного університету олександр єсаулко;
 • соціологічні науки: декан факультету соціології спбду микола скворцов;
 • фізико-математичні науки: декан фізичного факультету мду імені м. В. Ломоносова микола сисоєв;

Філологічні науки:

 • декан філологічного факультету північно-східного державного університету олена нарбут;
 • філологічні науки: декан факультету журналістики мду імені м. В. Ломоносова олена вартанова;
 • філософські науки: директор інституту філософії та права новосибірського державного університету володимир диев;
 • хімічні науки: декан хімічного факультету воронезького державного університету віктор семенов;
 • психологічні науки: декан факультету психології ярославського державного університету анатолій карпов;
 • технічні науки: декан факультету та керівник комплексу ” інженерний бізнес та менеджмент» мгту імені н. Е.баумана ірина омельченко;
 • юридичні науки: директор юридичного інституту тгу володимир уткін.
 • лауреатами загальнонаціональної премії 8 «&>”професор року – 2021″ стали:
 • біологічні науки:
 • завкафедрою екології ргау – мсха ім. К. А. Тімірязєва іван васенев;
 • головний науковий співробітник, керівник відділу фізіології тварин та біохімії інституту біології південних морів ран олександр солдатов;
 • професор кафедри проблем конвергенції природничих та гуманітарних наук спбду тетяна чернігівська.

Історичні науки:

 • декан історичного факультету тгу василь зінов’єв;
 • завкафедрою загальної історії та регіонознавства орловського державного університету тамара гелла.

Культурологія:

 • в. О. Завкафедрою філософії та культурології челябінського державного інституту культури людмила зубанова.

Медичні науки:

 • завкафедрою біології вдму ім. Н. Н. Бурденко моз росії олександр пашков;
 • завкафедрою загальної хірургії красноярського державного медичного університету моз росії юрій винник;
 • завкафедрою госпітальної терапії рязанського державного медичного університету міздрава рф сергій якушин;
 • завкафедрою дитячих інфекцій казанського гму володимир антохін;
 • завкафедрою загальної та клінічної фармакології рудн сергій зирянов;
 • керівник школи “біологічні, медичні, фармацевтичні та соціальні аспекти геронтології” петргу ірина виноградова;
 • завкафедрою внутрішніх, професійних хвороб і ревматології сеченівського університету сергій моїсеєв;
 • завкафедрою нормальної фізіології, декан лікувального факультету, директор інституту нейронаук казанського гму андрій зефіров;
 • завкафедрою нейрохірургії та неврології медичного факультету, декан факультету стоматології та медичних технологій спбду юрій щербук.

Педагогічні науки:

 • директор інституту педагогіки спбду олена казакова;
 • г. Н. С. Лабораторії теоретичної педагогіки та філософії освіти інституту стратегії розвитку освіти рав владислав сєріков;

Психологічні науки:

професор кафедри психології розвитку та освіти рдпу ім. А. І. Герцена ірина баєва.

Політологія:

 • директор центру євро-атлантичної безпеки імі мдімв мзс рф, професор кафедри політичної теорії мдімв мзс рф, директор центру політичних і міжнародних досліджень, професор мду ім. М.в. Ломоносова та нду вше олександр нікітін;
 • професор кафедри державної політики та державного управління кубанського державного університету олена морозова.

Теологічні науки:

 • проректор з наукової роботи загальноцерковної аспірантури та докторантури ім. Свв. Мефодія і кирила дмитро шмонін.

Сільськогосподарські науки:

 • керівник науково-методичної школи» ветеринарія та зоотехніка ” мічурінського державного аграрного університету василь сушков.

Фармацевтичні науки:

 • професор кафедри фармацевтичної хімії та технології ліків північно-кавказького федерального університету елеонора манвелян.

Соціологічні науки:

проректор з наукового та інноваційного розвитку алтайського державного університету світлана максимова.

Технічні науки:

 • професор кафедри прикладної математики мгту імені н.е. Баумана володимир зарубін;
 • завідуючий кафедрою електротехніки, теплотехніки і поновлюваних джерел енергії кубанського державного аграрного університету олег григораш;
 • науковий керівник політичного інституту двфу олександр беккер;
 • завкафедрою виробництва будівельних виробів і конструкцій тверського державного технічного університету володимир бєлов;
 • головний науковий співробітник псфу їм. М. К. Аммосова айталіна охлопкова;
 • завкафедрою “прикладна математика «новосибірського державного технічного університету юрій соловейчик;
 • завкафедрою» прикладна математика та інформатика” саратовського державного технічного університету вадим крисько;
 • професор кафедри деревознавства та теплової обробки деревини вищої інженерної школи сафу ім. М. В. Ломоносова, володимир мелехов;
 • завкафедрою “відновлювані джерела енергії та електричні системи та мережі” севастопольського державного університету борис якимович;
 • директор інституту автоматики та інформаційних технологій тамбовського державного технічного університету юрій громов.

Фізико-математичні науки:

 • завкафедрою теорії функцій і наближень кфу фаріт авхадієв;
 • завкафедрою математичної статистики факультету обчислювальної математики та кібернетики мду імені м. В. Ломоносова ” віктор корольов;
 • завкафедрою прикладної математики мііт олександр братусь;
 • заступник директора з наукової роботи, завідувач лабораторії фізики магнітних явищ іф со ран сергій овчинніков.

Філологія:

 • проректор з міжнародного співробітництва рдгу віра турботкіна;
 • завкафедрою лінгводидактики пермського державного університету світлана мішланова;

Філософські науки:

 • завкафедрою філософії та методології науки філософського факультету тгу ірина чернікова;
 • декан філософського факультету, завкафедрою історії вітчизняної філософії рдгу в’ячеслав сербіненко.

Хімічні науки:

 • професор кафедри фізичної хімії кубанського державного університету віктор никоненко;
 • професор сколковського інституту науки і технології артем оганов;
 • завкафедрою хімічної технології скла і сіталів факультету технології неорганічних речовин і високотемпературних матеріалів, рхту імені д.і. Менделєєва володимир сігаєв.

Економічні науки:

 • професор кафедри мду ім. М. В. Ломоносова, директор інституту соціоекономіки мфюа олександр бузгалін;
 • завкафедрою економіки галузей і ринків челябінського державного університету віктор бархатов.

Юридичні науки:

 • завкафедрою фінансового права мдюа олена грачова;
 • г.н. С. Відділу конституційного права ізісп андрій клішас.

Раніше лауреатів загальнонаціональної премії ” ректор року-2021» обрали в рамках професорського форуму зПредставників регіональних вузів. Премії переможцям вручив міністр науки і вищої освіти рф валерій фальков .

Переможцями загальнонаціональної премії “ректор року-2021” стали:

 • михайло федорук, ректор новосибірського державного університету;
 • бесаріон месхі, ректор донського державного технічного університету;
 • салават сагітов, ректор башкирського державного педагогічного університету ім. М. Акмулли;
 • сергій алексєєнко, ректор кубанського державного медичного університету;
 • павло тихончук, ректор далекосхідного державного аграрного університету;
 • людмила дробишева-розумовська, ректор пермського державного інституту культури.

Голова російського професорського зібрання (організатор «професорського форуму – 2021») владислав гриб зазначив: «ректор року, декан року і професор року – перші в історії росії премії, коли професорське співтовариство – наукова еліта росії – дає незалежну громадську оцінку ректорам, деканам і професорам. Ці премії персональні, ми оцінювали внесок ректорів, деканів і професорів комплексно по набору показників. І оцінювали не конкретні вузи, а саме особистість їх лідерів і вчених. У професорів оцінюється особистий внесок у розвиток наукової школи кафедри. Це підручники, монографії, наукові індекси, цікаві публікації, статті, вплив як експерта. У ректорів ми оцінювали їх внесок у розвиток вузу, репутацію, персональні досягнення, взаємодію з державою, бізнесом, науковою та експертною спільнотою. Важливими критеріями були міжнародне співробітництво, цифровізація та інновації в університеті, а також медіаактивність. Ми не ставимо знак рівності між провідним вузом і провідним факультетом. Упевнений, що оцінка професорської спільноти – часто не менш важлива, ніж оцінка відомств».

Вручення премій “ректор року», «професор року», “декан року” відбулося в рамках професорського форуму, який завершується в москві 30 вересня. Мета форуму-щорічна експертна оцінка трендів, змін і реформ, які відбуваються в системі російської освіти і науки.